23 November 2017 | Hamburg | *Großankstelle Brandshof*