9 April 2022 | Essen | *Springtime*


24 October 2021 | Essen | *Cranes Headed South*


9 October 2021 | Blankensee | *Blankensee*


9 October 2021 | Blankensee | *In the sun*


7 October 2021 | Berlin | *But is it real?*


7 October 2021 | Berlin | *Schinkel*


7 October 2021 | Berlin | *Schlossplatz*


7 October 2021 | Berlin | *Leipziger Str.*


6 August 2021 | Oberhenneborn | *Bei den drei Kreuzen*


24 January 2021 | Essen | *Wall & Snow*


23 January 2021 | Home | *Where the fox and the hare bid each other goodnight*


17 January 2021 | Essen | *Winter Morning*


9 January 2021 | Essen | *New Year Blues*


2 January 2021 | Essen | *Silent Garden*


2 January 2021 | Essen | *Reddish Scrub*


1 January 2021 | Essen | *Happy 2021!*


31 December 2020 | Mühlheim | *End of 2020*


25 December 2020 | Home | *Mutsch – at the top*


25 December 2020 | Home | *Hidden Meadow*


25 December 2020 | Home | *Running Up That Hill*